12. klasside lõpueksamid 2022/2023

 

eesti keel (kirjalik) 24. aprill 2023
eesti keel teise keelena (kirjalik) 25. aprill 2023
eesti keel teise keelena (suuline) 25.-28. aprill 2023
inglise keel (kirjalik) 2. mai 2023
inglise keel (suuline) 2.-5. ja 8. mai 2023
matemaatika 17. mai 2023
koolieksam 9. juuni 2023

 

11. klasside uurimis- ja praktiliste tööde kaitsmine

 

kaitsmiste kuupäevad                                  12.-.14. juuni 2023                    
järelkaitsmine  september 2023