12. klasside lõpueksamid 2021/2022

 

eesti keel (kirjalik) 25. aprill 2022
eesti keel teise keelena (kirjalik) 27. aprill 2022
eesti keel teise keelena (suuline) 28-29. aprill ja 2. mai 2022
inglise keel (kirjalik) 3. mai 2022
inglise keel (suuline) 4.-6. ja 9. mai 2022
matemaatika 20. mai 2022
koolieksam 9. juuni 2022

 

11. klasside uurimis- ja praktiliste tööde kaitsmine

 

kaitsmiste kuupäevad                                  24.-.26. mai 2022                         
järelkaitsmine  10. juuni 2022