Projektid

Projektid

Käimasolevad projektid

01.09.2020-30.09.2023 Horisont 2020 projekt "SALL Schools as Living Labs". Koolipoolne projektijuht Pille Olesk

01.03.2022-01.07.2022 Valga Valla Noorte Omaalgatuslikud projektid "Loomapääste tegevust tutvustava näituse valmistamine". Projektijuht õpilane Alina-Lisett Anufijeva, koolipoolne koordinaator Pille Olesk

01.11.2020–31.12.2022 Erasmus+ projekt “Advancing STEM Education with IoT Experiments”. Partnerid Poola ja Portugal. Koolipoolne projektijuht Pille Olesk.

01.06.2019–30.09.2022 Erasmus+ projekt “Valga Gümnaasiumi õpetajad töövarjudena Hispaania kolleegide juures parimate õppepraktikate korjel”. Projektijuht Birgit Tuulemets (Pille Olesk)

2020/21- kool on liitunud programmiga Taimne Teisipäev. Programm toetab õpilaste tervislike toitumisharjumuste kujunemist kooliprogrammi osana. Koolipoolne koorinaator Pille Olesk

2011- kool on liitunud Unesco Ühendkoolide võrgustikuga. Koolipoolne koordinaator Pille Olesk

 

Lõppenud projektid

04.04.2022-12.06.2022 projekt "Etiketiõpe - investeering kogu eluks". Projektijuht õpilane Carmen Rääk, koolipoolne koordinaator Egle Kõvask.

09.09.2020–15.11.2021 Teaduse populariseerimise projekt “Molekulaargastronoomia ja segadustekitavad maitsed II “. Projektijuht Pille Olesk.

28.08.2020–15.10.2021 KIK projekt “Nähtav ja nähtamatu ehk kuidas olla plastik-ETTEvaatlik” . Projektijuht Pille Olesk. Link

20.01.2018–31.12.2021 projekt „Innovatoorium – Tark koolimaja värkvõrgu abil“. Koolipoolne projektijuht Pille Olesk. Osalevad koolid on Kuressaare Gümnaasium, Väätsa Põhikool, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium, Kolga Kool.

11.10.2021–17.12.2021 Salliva Kooli projekt "Mina ise". Projektijuht Egle Kõvask.

18.03.2021–01.07.2021 projekt “Terves kehas terve vaim”. Projektijuht õpilane Carolyna Helemets, koolipoolne koordinaator Egle Kõvask.

12.10.2020–27.11.2020 Salliva Kooli projekt “Kiusamine ei ole OK!”. Projektijuht Egle Kõvask.

01.03.2019–20.04.2021 Innove projekt “Teadlikult ettevõtjaks läbi pärand- ja digitehnoloogia”. Koolipoolne projektijuht on Birgit Tuulemets. (Majandus- ja ettevõtlusõpe muutub praktilisemaks).

15.05.2019–1.11.2020 Teaduse populariseerimise projekt “Molekulaargastronoomia ja segadustekitavad maitsed”. Projektijuht Pille Olesk. Link

10.09.2017–2019 Unesco projekt „Getting climate“. Projektis osalenud riigid: Brazil, Denmark, Dominican Republic, France, Germany, Greece, Indonesia, Japan, Lebanon, Namibia, Oman, Senegal, Eesti. Koolipoolne koordinaator Pille Olesk. (Getting climate-ready).

06.01.2020–27.03.2020 “Oma silm on kuningas”. Projektijuhid õpilased Erika Rääk ja Adelina Travina, koolipoolne koordinaator Egle Kõvask.

06.01.2020–13.03.2020 “Valga linna koolide õpilasesinduste meeskonnatunde kasvatamine”. Projektijuht õpilane Enrike Margusonov, koolipoolne koordinaator Egle Kõvask.

14.10.2020–31.01.2020 “Valga linna noorte lauamänguõhtud”. Projektijuhid õpilased Triin Tammes ja Joel Raidve, koolipoolne koordinaator Egle Kõvask.

10.12.2019–13.12.19 Euroscola 2019. Projektijuht Pille Olesk.

18.11.2019–06.12.2019 noorsootöö nädala projekt “Hea enesetunde jaoks”. Projektijuhid õpilased Karoliine Marinitševa ja Mari-Liis Taniel, koolipoolne koordinaator Egle Kõvask. (Noorsootöö nädala tegevused koolis 1Noorsootöö nädala tegevused koolis 2Noorsootöö nädala tegevused koolis 3)

30.09.2019–06.12.2019 “Valga linna koolide vaheline pallimängude võistlus”. Projektijuhid õpilased Sandra Leetus ja Merili Treufeldt, koolipoolne koordinaator Egle Kõvask. (Valga linna koolide pallimängude võistlus)

26.08.2019–31.10.2019 KIK projekt “Valga Gümnaasiumi õpilaste sügisene välipraktikum-tarbimisühiskonnast tagasi keskkonda hoidvate eluviiside juurde”. Projektijuht Pille Olesk.

01.05.2019–30.09.2019 SA Archimedese noorteagentuur Erasmus+ programmi projekt “Kagu-Eesti riigigümnaasiumite noorte suvepäevad”. Koolipoolne projektijuht on Egle Kõvask. (Kagu-Eesti koolinoortel toimusid esimesed suvepäevad).

25.03.2019–07.06.2019 “Valga linna koolide õpilasesinduste meeskonnatreening”. Projektijuht õpilasesinduse asepresident Merili Treufeldt, koolipoolne koordinaator Egle Kõvask.

01.09.2018–30.11.2018 KIKi-projekt Valga Gümnaasiumi keskkonnateadlikkust tõstvad õppekäigud sügis 2018 „Siin ei ole kala või on“. Projektijuht Pille Olesk.  (Koolinoored lähevad õppekäigule).

10.10.2017–2018 Erasmus K2 projekt „Sustainable communities“. Projektis osalenud riigid: Hispaania, Eesti, Portugal. Koolipoolne koordinaator Pille Olesk. (Projekti koduleht).

05.05. 2017–2018 Unesco projekt „Metsik loodus“. Projektis osalenud riigid: Eesti, Ghana, Keenia, ja Birma. Koolipoolne koordinaator Pille Olesk.

20.09.2016–20.06.2018 Nordplusi projekt „The learning society“. Projektis osalenud riigid: Taani, Island, Norra, Eesti. Koolipoolne koordinaator Pille Olesk. (The Learning Society).

15.05.2017–15.05.2018 projekt “Tulevikusild SUOMI100EESTI silta tulevaisuuteen”. Koolipoolne koordinaator Pille Olesk. (Tulevikusild).

05.02.2018-25.05.2018 projekt “Riigigümnaasiumite vaheline jalgpallivõistlus”. Projekti meeskond Linda Heero, Tanel Muusikus, Heliisa Mets, Rain Albrecht, Kristiina Saaron. Projektijuht Egle Kõvask. (Riigigümnaasiumid võistlesid taaskord jalgpallis)

08.01.2018–20.04.2018 projekt “Noorte meediateadmiste arendamine”. Projektijuht Egle Kõvask.

25.08.2017-20.12.2017 Innove projekt „Kagu-Eesti riigikoolide kaasava hariduse koostööprojekt“. Koolipoolne koordinaator Pille Olesk. (Kagu-Eesti riigigümnaasiumite meeskonnad olid taas koostöölainel).

13.11.2017–15.12.2017 projekt “Vaimse tervise teadmuse suurendamine”. Projektijuht õpilasesinduse president Brigitta Rimm, koolipoolne koordinaator Egle Kõvask. (Kõik on meie peas, meie mõtetes, meie suhtumises).

27.02.2017–26.05.2017 projekt “Õpilasesinduste meeskonnatöö- ja motivatsioonikoolitus”. Projektijuht õpilasesinduse president Brigitta Rimm, koolipoolne koordinaator Egle Kõvask. (Õpilasesinduste koolitus).

01.10.2016–04.05.2017 projekt “Riigigümnaasiumite vaheline jalgpallivõistlus”. Projekti meeskond Kristiina Saaron, Karel Simson, Christofer Orukask. Projektijuht Egle Kõvask. (Valgamaalane).