Õpilasesindus

Valga Gümnaasiumi õpilasesinduse koosseis õppeaastal 2021/2022

Kristella Sikk - president, 10. reaalklass
Dan Šemeljov, asepresident, 11. reaalklass

Ander Alliksaar - 10. humanitaar- ja siseturvalisuse klass
Sigrid Lindoja - 10. majandusklass
Hanna Suur - 10. majandusklass
Valerija Nikitina - 10. reaalklass
Celiin Pikka - 11. humanitaarklass
Carmen Rääk - 11. reaalklass
Mikk-Marken Jaanimets - 11. siseturvalisuse ja riigikaitseklass
Viktorija Nikolajeva -  11. siseturvalisuse ja riigikaitseklass

___________________________________________________

Õpilasesindus lähtub oma töös Valga Gümnaasiumi õpilasesinduse põhimäärusest.

Õpilasesinduse meiliaadress: opilasesindus@valgagym.ee. Õpilasesindusele võib kirjutada igal hetkel, kui on ettepanekuid koolielu ja õpikeskkonna paremaks ja atraktiivsemaks muutmisel. Samuti võib edastada murekohti ja võimalikke lahendusi.

___________________________________________________