Hoolekogu

Valga Gümnaasiumi hoolekogu koosseis

Tanel Valk – hoolekogu esimees; lapsevanemate esindaja

Siiri Põldsaar – lapsevanemate esindaja

Kristi Lee – lapsevanemate esindaja

Anti Alasi – koolipidaja esindaja

Varje Schmidt – õppenõukogu esindaja

Viktorija Nikolajeva  õpilaste esindaja

Kalev Härk  vilistlaste esindaja

Kiri hoolekogule