1934. a

Humanitaarharu

Aab, Emilie
Aalberg, Ester
Adel, Elruba
Feldmann, Paul
Fiks, Artur
Glück, Evgenia
Grauer, Maksim
Grindul, Leida
Grindul, Salme-Susanna
Ilves, Aino
Jakobson, Leonore
Kalamees, Salme
Kampus, Linda
Kanger (Kangro), Aleksander
Karro, Alma
Kikas, Johannes
Kiršbaum, Eufrosinia (Erna)
Krevald, Armilda
Kronberg, Alfred
Kuusik, Lorette
Kõomägi, Johannes
Kübar, Aurelie
Küla, Karl
Leesik, Olaf
Liebmann, Abe
Loone, Klaudia
Napseppa, Anastasia
Novek, Aino Endla
Oinas (al.Roose), Feliks
Pottsepp, Vladimir
Pähn (Peterson), Asse
Rebane, Meeri
Reinup, Johannes
Roose, Leida
Susi, Edgar
Sõna, Erich
Säinas, Leida
Sänn, Salomia
Tera, Hilda-Marie
Tiits, Salme-Gunilda
Trahv, Salme
Traines, Boris
Veeber, Heinrich
Visnapuu, Hilda Aglaiida
Visnapuu, Senta
Vühner, Monika

Klassijuhataja

Reaalharu

Feldmann, Ferdinand
Gutberg, Aleksander
Hantson, Albert
Kase, Viktor
Mihkelson, Arkadi
Pang, Ervin
Pettai, Alfred Bernhard
Räägo, Louis
Springer, Arnold-Johannes
Tars, Arvid
Topson, Richard-Boris
Unt, Gerhard
Õim, Elmar

Klassijuhataja