12. klasside lõpueksamid 2023/2024

eesti keel (kirjalik)

22.04.24

eesti keel teise keelena (kirjalik)

23.04.24

eesti keel teise keelena (suuline)

23.–26.04.24

inglise keel (kirjalik)

02.05.24

inglise keel (suuline)

02.–03.05.24 ja 06.–07.05.24

matemaatika

23.05.24

koolieksam

03.06.24

11. klasside uurimis- ja praktiliste tööde kaitsmine 2023/2024

2022/2023. õa järelkaitsmine

19.10.2023

kaitsmiste kuupäevad

10.–12.06.24

järelkaitsmine

september 2024