Sisseastujale

Sisseastujale

Sisseastumine Valga Gümnaasiumi 10. klassidesse 2022/2023. õppeaastaks

 

REGISTREERI SISSEASTUMISVESTLUSELE SIIN!

 

REGISTREERI KIRJALIKULE VASTUVÕTUTESTILE SIIN!

 


Valga Gümnaasiumi 10. klasside õpilaskohtade täitmine toimub:

 1. kirjaliku vastuvõtutesti,
 2. sisseastumisvestluse ja
 3. 9. klassi õpitulemuste alusel.

- - - - - 

KIRJALIK VASTUVÕTUTEST toimub Valga Gümnaasiumis (J. Kuperjanovi 10):

 1. neljapäeval, 21.04.2022 kell 15.00 või
 2. reedel, 22.04.2022 kell 14.00.

      Vastuvõtutesti sooritamiseks on aega 60 minutit.

 

Kirjalikule vastuvõtutestile on vajalik eelregistreerimine. Õpilane valib kirjaliku vastuvõtutesti sooritamiseks kooli poolt määratud ühe etteantud kuupäevadest ning registreerib end sellele vastavas registreerimisvormis. Registreerimine on avatud alates 21. märtsist 2022. Registreeri kirjalikule vastuvõtutestile siin.

 

Kirjalikule vastuvõtutestile tulijal peavad kaasas olema:

 • isikut tõendav dokument (kehtiv ID-kaart või pass);
 • 9. klassi tunnistuse või e-Kooli/Stuudiumi hinnetelehe kinnitatud koopia;
 • kirjutusvahendid.

Need, kes määratud päevadel mõjuvatel põhjustel vastuvõtutesti sooritada ei saa, registreeruvad järelkatsetele hiljemalt 11. aprilliks aadressil triinu.ugur@valgagym.ee.

 

Kirjaliku vastuvõtutesti ülesanded sisaldavad keele, sõnavara ja teksti mõistmisega seotud ülesandeid, loogilise ja ruumilise mõtlemisega seotud ülesandeid, silmaringi ning üldkultuuriliste teadmistega seotud ülesandeid.

 

Kirjaliku vastuvõtutesti sooritamise päeval valib sisseastuja ka õppesuuna, millel tahab oma gümnaasiumiõpinguid jätkata.

Valga Gümnaasiumi 10. klassidesse sisseastujad saavad valida järgmiste õppesuundade vahel:

 1. humanitaarsuund,
 2. reaalsuund,
 3. majandussuund,
 4. siseturvalisuse- ja riigikaitse suund.

 

* Riiklikust olukorrast tulenevalt ja/või Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitustest lähtuvalt on äärmisel vajadusel Valga Gümnaasiumil õigus muuta kirjaliku vastuvõtutesti toimumise kuupäevi või selle korraldamist.


- - - - -  

SISSEASTUMISVESTLUSED toimuvad ajavahemikus 02.05.2022–14.05.2022.

Vestlused toimuvad eelregistreerimise alusel. Vestlusele registreerimine toimub vastavas ankeetvormis, mis on leitav Valga Gümnaasiumi kodulehe pealehelt.

Registreerimine sisseastumisvestlusele on avatud alates 4. aprillist 2022.

 

Vestlusele tulles peab õpilasel kaasas olema pildiga isikut tõendav dokument (kehtiv ID-kaart või pass).


- - - - - 

⁎ Kirjaliku vastuvõtutesti, 9. klassi õpitulemuste ja vestluse põhjal koostatakse sisseastujate nimekiri õpilaskohtade täitmiseks hiljemalt 23. maiks 2022 ning kandideerijatele saadetakse koolipoolne kinnituskiri kooli vastuvõtmise kohta.

 

⁎ Õpilane teatab elektroonse vastuskirjaga hiljemalt 30. maiks 2022 oma otsusest kooli õppima asumisest/mitteasumisest.


- - - - - 

Täpsem ja põhjalikum informatsioon on kättesaadav SIIN („Valga Gümnaasiumi vastuvõtukomisjoni töökord ning õpilaste 10. klassidesse sisseastumise korraldamise kord 2022. aastal“).

 

„Valga Gümnaasiumi õpilase vastuvõtmise tingimused ja kord“ on kättesaadav SIIN.

 

 

Lisainfo: Valga Gümnaasiumi õppejuht Triinu Ugur (555 70 872; triinu.ugur@valgagym.ee)

Miks õppida Valga Gümnaasiumis?