Sisseastujale

Sisseastujale

Sisseastumine Valga Gümnaasiumi 10. klassidesse 2024/2025. õppeaastaks

 

Valga Gümnaasiumi 10. klasside õpilaskohtade täitmine toimub:

 1. kirjaliku vastuvõtutesti,
 2. sisseastumisvestluse ja
 3. 9. klassi õpitulemuste alusel.

 

Valga Gümnaasiumisse kandideerimiseks peab õpilane hiljemalt 15. aprilliks esitama infosüsteemis SAIS kandideerimisavalduse. Õpilane saab kandideerida kuni kahte erinevasse õppesuunda, esitades sisseastumissüsteemis SAIS (sais.ee) iga soovitud õppesuuna koha eraldi kandideerimisavalduse, mille avaldusvormis tuleb märkida, kas õppesuund, kuhu kandideerimisavaldus esitatakse, on tema esimene või teine eelistus.

 

Kandideerimisavalduste esitamine on avatud 18. märtsist kuni 15. aprillini 2024 sisseastumissüsteemis www.sais.ee.

Valga Gümnaasiumisse õppimaasumise avaldusi saad esitada siin:

Reaalsuund

Humanitaarsuund

Majandussuund

Siseturvalisuse- ja riigikaitsesuund


 

Kandideerimisavaldust esitades valib õpilane kirjaliku vastuvõtutesti sooritamise kuupäeva ning sisseastumisvestlusel osalemise aja.

 

Kirjalik vastuvõtutest toimub Valga Gümnaasiumis (J. Kuperjanovi 10):

 1. neljapäeval, 18.04.2024 kell 15.00 või
 2. reedel, 19.04.2024 kell 14.00.

Vastuvõtutesti sooritamiseks on aega 60 minutit.

 

Kirjalikule vastuvõtutestile on vajalik eelregistreerimine kandideerimisavaldust esitades. Õpilane valib kirjaliku vastuvõtutesti sooritamiseks kooli poolt määratud ühe etteantud kuupäevadest ning registreerib end sellele vastavas registreerimisvormis. Registreerimine toimub sisseastumissüsteemis SAIS (www.sais.ee) ning registreerimine on avatud alates 18. märtsist 2024.

 

Kirjalikule vastuvõtutestile tulijal peavad kaasas olema:

 • isikut tõendav dokument (kehtiv ID-kaart või pass);
 • 9. klassi tunnistuse või e-Kooli/Stuudiumi hinnetelehe kinnitatud koopia;

Koolides, kus kasutatakse õppeinfosüsteemina Stuudiumi platvormi, sobib esitamiseks ka süsteemi poolt automaatselt genereeritav elektroonse tunnistuse link, mis on koolile eelnevalt edastatud sisseastumissüsteemi SAIS kaudu.

 • kirjutusvahendid.

Need, kes määratud päevadel mõjuvatel põhjustel vastuvõtutesti sooritada ei saa, registreeruvad järelkatsetele hiljemalt 12. aprilliks aadressil triinu.ugur@valgagym.ee.

 

Kirjaliku vastuvõtutesti ülesanded sisaldavad keele, sõnavara ja teksti mõistmisega seotud ülesandeid, loogilise ja ruumilise mõtlemisega seotud ülesandeid, silmaringi ning üldkultuuriliste teadmistega seotud ülesandeid.

Eesti keelt teise keelena õppinutel on võimalus sooritada keeleliselt kohandatud kirjalik vastuvõtutest.


 

Kandideerimisavaldust saab esitada kuni kahte Valga Gümnaasiumi õppesuunda. Kandideerimisavaldus esitatakse igasse õppesuunda eraldi, esimese ja teise eelistuse puhul on vajalik esitada kaks avaldust.

Valga Gümnaasiumi 10. klassidesse sisseastujad saavad valida järgmiste õppesuundade vahel:

 1. humanitaarsuund,
 2. reaalsuund,
 3. majandussuund,
 4. siseturvalisuse- ja riigikaitse suund.

 

* Riiklikust olukorrast tulenevalt ja/või Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitustest lähtuvalt on äärmisel vajadusel Valga Gümnaasiumil õigus muuta kirjaliku vastuvõtutesti toimumise kuupäevi või selle korraldamist.


 

Sisseastumisvestlused toimuvad ajavahemikus 29.04.2024–15.05.2024.

Vestlused toimuvad eelregistreerimise alusel infosüsteemis SAIS. Vestlusele registreerimine toimub kandideerimisavaldust esitades.

Registreerimine sisseastumisvestlusele on avatud alates 18. märtsist 2024.

 

Vestlusele tulles peab õpilasel kaasas olema pildiga isikut tõendav dokument (kehtiv ID-kaart või pass).


 

⁎ Kirjaliku vastuvõtutesti, 9. klassi õpitulemuste ja vestluse põhjal koostatakse sisseastujate nimekiri õpilaskohtade täitmiseks hiljemalt 30. maiks 2024 ning kandideerijatele saadetakse koolipoolne kinnituskiri kooli vastuvõtmise kohta.

 

⁎ Õpilane teatab elektroonse vastuskirjaga hiljemalt 10. juuniks 2024 oma otsusest kooli õppima asumisest/mitteasumisest.


 

Täpsem ja põhjalikum informatsioon on kättesaadav SIIN („Valga Gümnaasiumi vastuvõtukomisjoni töökord ning õpilaste 10. klassidesse sisseastumise korraldamise kord 2024. aastal“).

„Valga Gümnaasiumi õpilase vastuvõtmise tingimused ja kord“ on kättesaadav SIIN.

 

Lisainfo: Valga Gümnaasiumi õppejuht Triinu Ugur (555 70 872; triinu.ugur@valgagym.ee)

Miks õppida Valga Gümnaasiumis?