Sisseastujale

Sisseastujale

Dokumentide vastuvõtt Valga Gümnaasiumi 10. klassidesse õppeaastaks 2022/2023

Dokumentide vastuvõtt 10. klassidesse toimub:

20.06–22.06.22 kell 09.00–13.30 ja

27.06–01.07.22 kell 09.00–13.30.

Dokumentide vastuvõtt toimub kabinetis 103.

 

Sisseastumisel esitatavad dokumendid:

  1. Taotlus (vaata eeltäidetava taotluse blanketti SIIT);
  2. Põhihariduse omandamist tõendav dokument (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);
  3. Isikut tõendav dokument;
  4. Tervisekaart või ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist;
  5. Sünnitunnistus.

Taotlust on võimalik täita ja koopiaid dokumentidest teha kohapeal.

Eeltäidetud taotlus saata e-posti aadressile kool@valgagym.ee. Eeltäidetud taotlus tuleb digiallkirjastada nii eestkostja kui sisseastuja poolt.

 

Dokumentide vastuvõtmisel tehakse õpilasest PILT ÕPILASPILETI TARBEKS.

 


- - - - - 

Täpsem ja põhjalikum informatsioon on kättesaadav SIIN („Valga Gümnaasiumi vastuvõtukomisjoni töökord ning õpilaste 10. klassidesse sisseastumise korraldamise kord 2022. aastal“).

 

„Valga Gümnaasiumi õpilase vastuvõtmise tingimused ja kord“ on kättesaadav SIIN.

 

 

Lisainfo: Valga Gümnaasiumi õppejuht Triinu Ugur (555 70 872; triinu.ugur@valgagym.ee)

Miks õppida Valga Gümnaasiumis?