Sisseastujale

Sisseastujale

Sisseastujale

 

Sisseastumine Valga Gümnaasiumi 10. klassidesse 2023/2024. õppeaastaks

 

Valga Gümnaasiumi 10. klasside õpilaskohtade täitmine toimub:

 1. kirjaliku vastuvõtutesti,
 2. sisseastumisvestluse ja
 3. 9. klassi õpitulemuste alusel.
 

Kirjalik vastuvõtutest toimub Valga Gümnaasiumis (J. Kuperjanovi 10):

 1. neljapäeval, 20.04.2023 kell 15.00 või
 2. reedel, 21.04.2023 kell 14.00.

Vastuvõtutesti sooritamiseks on aega 60 minutit.

 

Kirjalikule vastuvõtutestile on vajalik eelregistreerimine. Õpilane valib kirjaliku vastuvõtutesti sooritamiseks kooli poolt määratud ühe etteantud kuupäevadest ning registreerib end sellele vastavas registreerimisvormis. Registreerimisvorm avalikustatakse kooli kodulehel ning registreerimine on avatud alates 17. märtsist 2023.

Registreeri end siin: https://sisseastumine.ee/valga

Kirjalikule vastuvõtutestile tulijal peavad kaasas olema:

 • isikut tõendav dokument (kehtiv ID-kaart või pass);
 • 9. klassi tunnistuse või e-Kooli/Stuudiumi hinnetelehe kinnitatud koopia;
 • kirjutusvahendid.

Need, kes määratud päevadel mõjuvatel põhjustel vastuvõtutesti sooritada ei saa, registreeruvad järelkatsetele hiljemalt 10. aprilliks 2023 aadressil triinu.ugur@valgagym.ee.

 

Kirjaliku vastuvõtutesti ülesanded sisaldavad keele, sõnavara ja teksti mõistmisega seotud ülesandeid, loogilise ja ruumilise mõtlemisega seotud ülesandeid, silmaringi ning üldkultuuriliste teadmistega seotud ülesandeid.

 

Kirjaliku vastuvõtutesti sooritamise päeval valib sisseastuja ka õppesuuna, millel tahab oma gümnaasiumiõpinguid jätkata.

Valga Gümnaasiumi 10. klassidesse sisseastujad saavad valida järgmiste õppesuundade vahel:

 1. humanitaarsuund,
 2. reaalsuund,
 3. majandussuund,
 4. siseturvalisuse- ja riigikaitse suund.

 

* Riiklikust olukorrast tulenevalt ja/või Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitustest lähtuvalt on äärmisel vajadusel Valga Gümnaasiumil õigus muuta kirjaliku vastuvõtutesti toimumise kuupäevi või selle korraldamist.

 

 

Sisseastumisvestlused toimuvad ajavahemikus 08.05.2023–22.05.2023.

Vestlused toimuvad eelregistreerimise alusel. Vestlusele registreerimine toimub keskkonnas sisseastumine.ee/valga. Selleks, et registreerida vestlusele, tuleb sisse logida keskkonda sisseastumine.ee/valga, avada kirjalikule testile registreerimiseks täidetud vorm ning seejärel kuvatakse vestlusajad, mille vahel saab valida endale sobivaima.

Registreerimine sisseastumisvestlusele on avatud alates 10. aprillist 2023.

 

Vestlusele tulles peab õpilasel kaasas olema pildiga isikut tõendav dokument (kehtiv ID-kaart või pass).


 

⁎ Kirjaliku vastuvõtutesti, 9. klassi õpitulemuste ja vestluse põhjal koostatakse sisseastujate nimekiri õpilaskohtade täitmiseks hiljemalt 29. maiks 2023 ning kandideerijatele saadetakse koolipoolne kinnituskiri kooli vastuvõtmise kohta.

⁎ Õpilane teatab elektroonse vastuskirjaga hiljemalt 5. juuniks 2023 oma otsusest kooli õppima asumisest/mitteasumisest.

 

Täpsem ja põhjalikum informatsioon on kättesaadav SIIN („Valga Gümnaasiumi vastuvõtukomisjoni töökord ning õpilaste 10. klassidesse sisseastumise korraldamise kord 2023. aastal“).

„Valga Gümnaasiumi õpilase vastuvõtmise tingimused ja kord“ on kättesaadav SIIN.

 

Lisainfo: Valga Gümnaasiumi õppejuht Triinu Ugur (555 70 872; triinu.ugur@valgagym.ee)

Miks õppida Valga Gümnaasiumis?