22. augustil 2017 kinnitati ametlikult MTÜ Valga Gümnaasiumi vilistlaskogu.

Vilistlaskogu juhatus:

  • Kalev Härk
  • Margus Lepik
  • Urmas Orula
  • Helvia Räägel
  • Ivar Järveots

Astu vilistlaskogu liikmeks!

Hoia omadega sidet ja tule vilistlaskogu ridadesse!

Selleks täida liikmeksastumise sooviavaldus.

Kodukool ootab Sind!

Vilistlaskogusse kuulumine on tasuta.


Vilistlaskogu stipendium

Valga gümnaasiumi vilistlased algatasid stipendiumifondi. Väljaantava stipendiumi eesmärk on innustada Valga Gümnaasiumi õpilasi ja anda hoogu nende edasistele õpingutele ning loomingulisele ja teaduslikule tegevusele. Esimesed stipendiumisaajad selgusid kooli vilistlaspeol 2019. aasta juunis. Esimene stipendiumisaaja oli 12r klassi õpilane Virgo Park. Teine stipendium anti välja 2020. aasta juunikuus 12r klassi õppurile Tambet Kuus`ile.  Kolmanda stpiendiumi sai 12r klassi õppur Denis Tokar. Stipendiumifondi suurus on aastas kuni 500 eurot.

Stipendiumifondi raha  korjatakse vilistlaste annetustest, tuluüritustest ja koostöös erinevate organisatsioonidega. Kõik annetused vilistlaskogu stipendiumifondi on oodatud  SEB EE411010220269034221 märgusõnaga “Stipendiumifond”. Kui keegi soovib annetada vilistlaskogu pangakontole, siis tulumaksuvabastuse saamiseks peab ta selgitusse panema ka oma isikukoodi/firmana annetaja oma registrikoodi. Koostööettepanekuteks palun pöörduda Pille Oleski poole. Kontaktandmed pille.olesk@valgagym.ee, +372 58268018

MTÜ Valga Gümnaasiumi vilistlaskogu stipendiumi statuut “Hooandja”vgvk-stipendiumi-statuut-2020