Uudised

Uudised

Õppetöö korraldus ja tegutsemine koolis pärast sügisvaheaega

Hea koolipere!

Eesti Vabariigi Valitsus kiitis 28.10.2021 heaks täiendavad piirangud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

Pärast koolivaheaega koolide distantsõppele suunamist Haridus- ja Teadusministeerium ei kavanda. Vabariigi Valitsus toetas haridus- ja teadusminister Liina Kersna ettepanekut koroonaviiruse leviku ahelate võimalikult kiireks katkestamiseks koolikeskkonnas iganädalase seiretestimise sisseviimise osas.

Tuletame meelde, et meie kooli sisese info jagamise põhikanaliks on õppeinfosüsteem Stuudium, seega palume kõikidel õpilastel ja lapsevanematel lugeda Stuudiumi lisatud infot tegevusplaani kohta, mis puudutab õppetöö korraldamist ning meetmete rakendamist pärast sügisvaheaega ehk alates 1. novembrist 2021.

 

Lisainfo:

Triinu Ugur

Valga Gümnaasiumi õppejuht

triinu.ugur@valgagym.ee, 5557 0872