Uudised

Uudised

Aasta gümnaasiumiõpetaja on meie kooli füüsika- ja keemiaõpetaja Piret Markson

5. oktoobril toimus Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses pidulik tänuüritus nimega „Olemise uhkus“, kus peeti meeles Valga valla aasta õpetajaid ja haridusspetsialiste.

Valga valla aasta gümnaasiumiõpetajaks tituleeriti Valga Gümnaasiumi keemia- ja füüsikaõpetaja Piret Markson.

Õpetaja Piret Markson on võrdkuju sellest õpetajast, keda me läbi riiklike haridusalgatuste ja -projektide ootame ja loodame näha alustavate õpetajate innustajana ja eeskujuna.

Kui kõik meist saaks võimaluse kogeda keemiatunnis seda spetsiifilist keemiat, mida tajub lennult, ja neid keemilisi sidemeid, mida õpetades on tõesti võimalik luua, kui mõelda kõigele sellele loovusele ja innovaatilisusele, mille vormijaks ja sütitajaks on õpetaja enda lakkamatu panus isiklikku- ja ainealasesse arengusse, seisab Valga Gümnaasiumi kabinetis 309 nii tavaolukorras kui distantsilt juba aastaid teadlikult ja teadmatult aasta gümnaasiumiõpetaja Piret. Pireti töö kannab alati suuremat eesmärki. Tunnis õpetatav ja praktikumides läbiviidav on aastaid olnud seotud kooli jaoks oluliste ettevõtmistega, milles õpilaste ettevalmistamine ja kaasamine on jäänud Pireti õlule. Ja õpilased teavad seda! Teavad, et nende õpingut on seotud palju enamaga, näiteks Teadlaste Öö festivaliga.

Õpetaja Piret Markson teab, et praeguse aja õpetajaamet eeldab mitmekülgsust, erinevate õppeainete vaheliste seoste rakendamist ja nende selgitamist õpilastele. Seetõttu on Piret üks neist õpetajaist Eestis, kes kasutab võimalust õppida juurde lisaeriala. Füüsikalainetel on ta teist õppeaastat. Piret toob õpilaste jaoks keemia käega katsutavasse vormi, keemiatundides tehtavad heas mõttes praktilised hullused juhendavad ka mitte nii motiveeritud õpilased keemiani. Tema julgus ja innustus kasutada erinevaid digilahendusi ja -keskkondi õppetöö läbiviimiseks, on eeskujuks kogu kollektiivile. Piret ei ole kade jagama häid lahendusi ka teistega ega karda tunnistada, kui mõni lahendus ei täida õpilaste jaoks parimat. Aasta tagasi oli Piret üks esimesi, kes nägi videotundide läbiviimist kui hädavajalikku õppeprotsessi osa.

Lisaks sellele on Piret erinevate projektide käigus sidunud õppetöösse kehaandurite kasutamise, mõttejõul trooni lennutamise ning muu tehnilist, mis rikastavad tavapärast õppimist. Lisaks sellele osaleb Piret järjepidevas töös maakonna põhikoolidele pakutavate töötubade läbiviimisel, millega kool täidab haridustempli rolli. Õpetaja pärliks on aga eesti keelt teise keelena õppiv õpilane, keda õpetades ja juhendades on jõutud kahel järjestikusel aastal keemiaolümpiaadi vabariiklikku vooru.

Koolil on traditsiooniks tunnustada iga-aastaselt silmapaistvamaid õpilasi ja õpetajaid. Vabariigi aastapäeval anti Piretile üle Aasta tegutseja tiitel. Kogu koolipere teab, miks just Piret oli selleks kõige õigem õpetaja. Piretit jagub igale poole: ta pakub praktilisi valikkursusi, viib läbi töötube, koostab ja on koostanud teaduse populariseerimise, KIKi ja Klass+ projektide raames õppematerjale, millele viimase lihvi annab alati koostöös õpilastega, ta on aktiivne osavõtja koolisisestest üritustest ning panustab oma teadmistega ka kõige pisemates aruteludes ja tegevustes. Igapäevaselt selliselt toimetades on ta võitnud õpilaste usalduse, näidates, et aktiivselt panustades ja erinevatest teemadest huvitudes hoolid kogu koolipere heaolust, aitad ja panustad meie kõigi arengusse.

Piret on alati uue otsija ning seda põhimõtet süvendab ta ka klassiruumis. „Molekulaargastronoomia ja segadusttekitavad maitsed“ projekti käigus on õpilaste poolt õpetaja juhendamisel töörühmades valminud söödavatest juustest maitsva pesukäsnani. Enesele märkamatagi on õpilased selliste tegevuste käigus õppe- ja kasvatuslikel eesmärkidel oma õnnestumisi ning ebaõnnestumisi, meeskonnatööd ja tulemusi analüüsinud, neist õppinud. Kõige selle juures on Piret suutnud õpetajana innustada noori olema julged katsetajad, olles ise sealjuures kõige suuremaks eeskujuks.

Õpetaja Piret on oma loomult tagasihoidlik ja tasakaalukas. See ei ole jäänud märkamata kooli juhtkonnal, kellel õnnestus nüüd, õppeaasta alguses saada Piret nõusse vastutusrikka ameti vastuvõtmiseks – astuda klassijuhatajate sekka. Selle juures vajab erilist tähelepanu see, et alustava klassijuhatajana, mis sest et õpetaja-aastaid on Piretil seljataga omajagu, ei karda Piret küsida nõu ja abi ning valinud omale mentori, kellelt õppida parimaid klassijuhataja praktikaid.

Palju õnne ning jätkuvat indu ja sära silmisse!