Üldinfo

Üldinfo

Valga Gümnaasium alustas 1. septembril 2016 tööd riigigümnaasiumina. Valga Gümnaasium juhindub riigigümnaasiumite kvaliteedikokkuleppest.

Õppesuunad:
humanitaarsuund
reaalsuund
majandussuund
siseturvalisuse ja riigikaitsesuund

Visioon, missioon

Moto

Carpe Diem – kasuta päeva

Visioon: Valga Gümnaasiumi visioon on märgata ja kaasata igat inimest, et anda hoogu eneseteostuseks kaasaegses maailmas.

Missioon: Valga Gümnaasiumi missioon on anda hoogu eneseteostuseks õpilasele, õpetajale ja kogukonnale selleks välja töötatud KAM-süsteemi abil.

KAM-süsteem:

Kaasamine – kaasamine koolielu eestvedamisse, koostöö ja ettevõtlikkuse arendamine teiste koolidega, sh kõrgkoolidega,  ja kohaliku tööturuga;

Avatus – kultuuriline mitmekülgsus, innovaatiliste õppevahendite ja -meetodite kasutamine, avatus uutele võimalustele ja kogemustele;

Märkamine – õpilase, õpetaja ja kogukonnaliikme potentsiaali ning isikupära märkamine.