1968. a

A

Aigro, Made
Anja, Livia
Eelsoo, Leili
Hanimägi, Hiie
Hiiesalu, Signe
Kala, Tiina
Karolin, Maie
Karu, Silja
Kattai, Urve
Kinsigo, Eevi
Kolk, Iia
Kraav, Anu
Kurvits, Jaak
Kuusik, Anne
Kähri, Ants
Kärema, Kersti
Leinus, Mare
Maks, Enno
Nõmm, Linda
Paavel, Aili
Pedai, Lia
Piks, Aime
Ribbul, Evi
Rätsepp, Toomas
Saar, Silvi
Starke, Tiiu
Suri, Eevi
Zilensk, Aili
Tamberg, Rein
Viilup, Koidu
Visla, Leelo

Klassijuhataja
Maie Müürsepp

B

Aab, Enn
Alamets, Ainu
Anier, Aleksander
Ilves, Ekke
Jõeveer, Urve
Kants, Aleksander
Karjus, Vahur
Karpats, Rosilda
Kijäri, Lehte
Koha, Sirje
Kupper, Madis
Laanemäe, Koidula
Latik, Maire
Lehepuu, Helve
Mõttus, Vahur
Müller, Hugo
Ots, Lia
Pavlenko, Nadežda
Petersell, Malle
Rebane, Jüri
Reiljan, Tiiu
Rummel, Rein
Sarapuu, Ülo
Sarnit, Malle
Silberg, Koidu
Sumberg, Aino
Terask, Ülo
Täht, Aare
Vaher, Elvi
Valling, Maimu

Klassijuhataja
Aino-Maimu Ahi