1957. a

A

Aedla, Sirje
Ainsalu, Silvi
Järv, Õie
Kass, Malle
Leinus, Ene
Lepp, Tiie
Lääts, Tõnu
Nikkareva, Lilija
Nikkareva, Taini
Orn, Jüri
Padrik, Vello
Pallas, Ene
Peiker, Raja
Ploomipuu, Jaak
Pool, Maie-Eili
Rakitin, Juhan
Roospere, Ene
Sibul, Maia
Sild, Aili
Svirbul, Arija
Zilmer, Elo
Taimre, Ille
Tulnola, Viivi-Elle
Vähi, Malle

Klassijuhataja
Aino Nigul

B

Čolders, Agra
Ehastu, Heli
Ellaste, Velta-Lilia
Hallisk, Haldi
Kustavus, Olev
Kõivumägi, Kersti
Laar, Malle
Luhse, Elmu
Maasik, Katri
Männik, Maret
Männiste, Illar
Ohmberg, Silvi
Pettai, Inge
Puudersell, Aada
Rannamäe, Silvi
Salur, Valdek
Sikk, Lili-Ann
Soovik, Ene
Tammemäe, Heili-Tiina
Toffer, Eino-Jüri
Udras, Arvo
Vallner, Hillari
Varik, Inda

Klassijuhataja
Maria Eljas

C

Jahimaa, Evi
Jaksi, Vilma
Johanson, Helgi
Karjalainen, Lilja
Kukk, Tõnu-Reid
Kustavus, Ilda
Kärson, Eevi
Lind, Tiiu-Aive
Loos, Lilli
Markus, Juho
Org, Arvo
Pang, Malle
Ploomipuu, Eevi
Saar, Aino
Satõlainen, Hilja
Sõrrason, Merike
Toop, Helbe
Udras, Maido
Varik, Aide
Veskiaru, Evi
Vihm, Ülo
Viira, Laine
Villak, Erna

Klassijuhataja
Hella Laan