1955. a

A

Aas, Leida
Allikmaa, Kalev
Herman, Valdur
Hännile, Lembit
Kajak, Olev
Kaska, Henno
Koorits, Ilmi
Krönström, Friedebert
Kukrus, Malle
Laansoo, Endel
Libba, Valdur
Lupp, Olga
Meindok, Tiia
Normets, Linda
Rakitin, Valeria
Raudsepp, Endla
Zeier, Ella
Toffer, Evi
Trei, Elfriede
Uibo, Juta
Unt, Juta
Vabaoja, Jüri

Klassijuhataja
Vladimir Potsepp

B

Heljuste, Viivi
Kaldma, Maie
Kuimet, Aarand
Kuimet, Elmar
Kõomägi, Milvi
Loos Inna
Piiroja, Hille
Rebane, Kalju
Reinzberg, Selma
Rosenfeldt, Astrid
Rosin, Riho
Selg, Andres
Siidra, Arvu
Silm, Silvi
Sinivee, Aini
Zeier, Ella
Utsu, Vello
Vaher, Ivar
Vares, Aini
Viitak, Velta
Vilt, Ülo
Visnapuu, Helve

Klassijuhataja
Georg Säinas