1952. a

A

Hänilane, Vilma
Indov, Ahti
Käärik, Lemmi
Külvet, Eduard
Luts, Kalju
Nielson, Arne
Rebane, Viivu-Eveline
Saar, Leili
Saarmann, Helgi
Tall, Lehte
Tammik, Aleksander
Viilop, Lembit
Õunap, Valdur

Klassijuhataja

B

Arbeiter, Rahuleid
Bauman, Mai
Haaviste, Valter
Hank, Eha-Elise
Jakobson, Helgi
Järv, Laine
Kellamäe, Marlene
Kikkas, Ülo
Kirk, Ivi
Kond, Silvi
Koonik, Linda-Renate
Kosk, Helgi-Aime
Kõiv, Maria
Käsper, Astrid
Mõru, Juhan
Parvel, Juta
Peedo, Helve
Pelska, Väino
Petersell, Valter
Pilk, Milvi-Ellen
Rebane, Veeliks
Susi, Karla
Tammiste, Magdalena
Tolmats, Henn
Uibopuu, Olli
Uppin, Helmi
Varblane, Asta
Vares, Ester-Mai

Klassijuhataja