1948. a

A

Aab, Uno
Ainver, Maimo-Marie
Fuks, Enn
Generalov, Anna
Kajak, Kalju
Kaska, Helju
Kinnas, Edgar
Kirk, Media
Kuhi, Luule-Vaike
Kustavus, Maimu-Marie
Leheste, Heino
Leiur, Taimi
Levin, Liia
Lillipuu, Arnold
Lindmäe, Viivi
Mihkelsoo, Heldur
Mitt, Valve
Muller, Silvia
Mustjõgi, Evald
Mõttus, Virve
Nurmela, Haldja
Puija, Viola
Põder, Endla
Põldsepp, Kalev
Riiga, Õie-Evi
Sillansoo, Helgi
Susi, Aino
Tiisler, Helgi
Tiro, Elga
Torm, Raimond
Truu, Helgi
Tuhkri, Arnold
Varusk, Laine
Vasar, Elmar
Väike, Aino

Klassijuhataja
Georg Säinas

B

Ellram, Õie
Heinlaid, Lembit
Hiob, Jaan
Härmat, Endel
Kasak, Anton
Kiis, Helga
Kirsimäe, Kalju
Kond, Valdeko
Kurvits, Kalju
Kustavus, Ärna
Kübar, Johannes
Mitt, Jaan
Mölder, Helene
Prangli, Aino-Regina
Talts, Uno
Tamm, Johannes
Tamm, Olev
Tootsen, Aino
Unt, Heinrich

Klassijuhataja
August Hermann