1946. a

Humanitaarharu

Drikkit, Regina
Helbrot, Heljo
Karp, Asta-Adele
Klaasep, Elly- Erika
Kõiv, Helgi
Kõomägi, Juta
Leinus, Ella
Liiva, Heino
Mast, Juta
Muller, Arnold
Oja, Ludvig
Parksepp, Ludmilla
Põldver, Heljo
Saare, Kaljula
Siima, Armilda
Siimon, Olev
Sommer, Heljo
Susi, Aino
Timo, Lehte
Upats, Erna
Ustaal, Leida
Vats, Liia

Klassijuhataja
Julie Nazarova

Reaalharu

Aero, Liia
Heil, Irene
Hommen, Ilme
Kiis, Raimund
Kitsnik, Endel
Kuks, Lovise
Kõomägi, Endel
Königsberg, Hendrik
Lindpere, Ilmar
Malm, Valter
Mei, Mia
Meschin, Albert
Meschin, Meeta Valentina
Piibar, Õie
Piks, Olev
Ploomipuu, Ülo
Põder, Advig
Rüütlane, Herbert
Seesmaa, Vello
Teder, Laine
Teder, Valve
Vares, Jaan
Vilberg, Kaljo
Vilo, Kaljo

Klassijuhataja
Juhan Palvadre