1921. a

Valga Linna Tütarlastegümnaasium

Amberg, Veronica
Jõgevest, Helene
Kiis, Jenny
Lõhmus, Salme
Markus, Hedvig
Muks, Alviine
Nirk, Johanna
Nurk, Marie
Orrav, Monika
Päss, Alma
Stamberg, Elfriede
Tafenau, Ida
Varblane, Hilda

Klassijuhataja

Valga Poeglaste Gümnaasium

Hallap, Osvald
Hinno, Richard
Kotter, Viktor
Lehes, Viktor
Melts, Boris
Peet, Gustav-Hugo
Põdder, Johannes
Reimann, Arnold Friedrich
Rotenbork, Viktor
Täht, Hugo Voldemar
Varrol, Arthur
Veber, August

Klassijuhataja